Produsent: Frapo AS, Skien Norge

Distributør: Gowens engros, Gjettum, Norge

Ytre mål kassett: L 35cm, B 24cm, D 4cm.

Slangens diameter: 15mm

Veggtykkelse, slange: 0,5mm

Vannforbruk. Ca. 5 liter pr. minutt

Materialer: Slangen består av helsveiset PVC-belagt nylonduk. Kassett er laget av ABS plast. Pakninger er spesiallaget med krav til trykktester.

Godkjenninger: Det finnes i dag ingen normer for testing av husbrannslanger, og dermed heller ingen normer for godkjenning. Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap v/ fagavdelingen bekrefter dog at RedBox husbrannslanger tilfredsstiller brannforskriftenes krav til slokkeutstyr for bolig (i henhold til siste utgitte brannforskrift pr. juli 2010).

Tester: Husbrannslangen er testet av Det Norske Veritas. Husbrannslangen ble lagt i seks nitti graders "knekker" uten at vanngjennomstrømningen ble redusert. Testen ble utført ved 2 BAR trykk tilkoplet 8mm rør.