På 1980 tallet utviklet Norsk Hydro konseptet rundt flatpakkede slanger for hagebruk og forsket samtidig i utvikling av flatpakkede husbrannslanger (RedBox).

I 1995 tok Frapo A/S v/ Trond Pedersen (tidligere ingeniør i Norsk Hydro) over videreutviklingen av RedBox husbrannslange og startet produksjon av husbrannslangen i den form den i dag finnes.

Siden 1995 er det levert over 70.000 RedBox husbrannslanger.

RedBox benyttes i dag som lovpålagt slokkemiddel ved bygging av mange eneboliger og leilighetsbygg. I tillegg har over 400 borettslag ettermontert RedBox husbrannslanger i samtlige boenheter for å gjøre det både enklere og mere effektivt for beboerne å slokke branntilløp i egen bolig.

Siden 2010 har Gowens engros tatt over distribusjonen, mens Frapo AS står for utvikling og produksjon av RedBox husbrannslange.

En rekke lokale brannvesen og organisasjoner/institusjoner i brannvernbransjen er særdeles positive til de gode egenskapene ved RedBox husbrannslange.