Kople husbrannslangen til kuleventil ! Brannslangen skal alltid stå fast koplet til en kuleventil, og dermed være klar til bruk !
Sett på lokket. Hekt på lokket i bakkant først, og lukk deretter lokket.
Legg inn slangen og pistolen. Sørg for at enden av slangen går ut av kassetten til kuleventilen, slik at hele slangen frigjøres fra kassetten ved bruk.
Skru fast innerkassetten !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIKTIG !

- Husbrannslangen MÅ tilkoples KALDT vann !

- Det skal være egen kuleventil som åpner for vann til husbrannslangen

- HELE slangen må kunne frigjøres fra kassetten ved bruk, og montering må utføres så det ikke dannes unødige knekker på husbrannslangen !

- Kuleventilen og lokket til husbrannslangen må være lett tilgjengelig for enklest mulig bruk.

- Vi anbefaler å bruke autorisert rørlegger for montering, og spesielt der husbrannslangen monteres i rom som ikke har sluk.