RedBox kan brukes og pakkes sammen igjen. Selv om slangen er fuktig kan den pakkes sammen uten at den råtner eller forringes.

Vær dog nøye med å tømme brannslangen for vann før du pakker den sammen, slik at den ikke tar unødig stor plass i kassetten. For å tømme slangen må pistolen stå i åpen stilling, og den andre enden av slangen må være koplet fra vannuttaket, slik at luft slipper til når slangen tømmes for vann.

Legg slangen inn som et "trekkspill" hvor pistolen legges inn til slutt ! Sett på lokket og husbrannslangen er igjen klar for bruk.

Hvis husbrannslangen utsettes for sterk varme eller sollys kan forventet levetid bli redusert.

Kople til vannuttaket !
Fest lokket (i bakkant først).
Pakk slangen inn som "trekkspill" med pistolgrepet til slutt. Slange enden skal ligge mellom innerkasseten og lokket (se øverst til venstre på bildet over).
Klem vannet ut, fra midten av slangen.
Kople slangen fra vannuttaket og åpne pistolen !