Kjøpsvilkår

Salgsbetingelser netthandel

Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.

Der det her stilles krav til skriftlighet, kan dette oppfylles ved bruk av e-post, SMS, brev, eller lignende.

1. Leverandør

BN fire AS er leverandør av alle varer som tilbys i nettbutikken www.husbrannslange.no

Om BN fire AS:

- Org.nr. 922698635

- Administrasjon adresse: Brynsveien 96, 1352 Kolsås

- Produksjon adresse: Torstadbakken 4, 1364 Hvalstad

- Telefon: 919 04 016, e-post: post@bnfire.no.

2. Bestilling

Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg på e-postadressen du har oppgitt. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

Dersom du har bestilt mer enn ett produkt kan det hende at du får produktene i separate forsendelser.

Vi forbeholder oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utgått. I slike tilfeller vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby som erstatning for det utgåtte produktet.

Dersom det forekommer vesentlig skrive- eller trykkfeil fra BN fire A/S sin side, i annonser o.l. og/eller i nettbutikken kan BN fire A/S endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse.

Dersom varen er sendt fra vårt lager kan du benytte deg av angreretten.

3. Betaling

Når du handler på husbrannslange.no er det leverandøren av betalingstjenestene som håndterer betalingen. Ved spørsmål om betaling kan du kontakte vår kundetelefon 919 04 016 09-16 (man-fre).

Som betalingsmiddel kan du velge blant de betalingsmetoder vi tilbyr i kjøpsprosessen. For å minimere risikoen for uautorisert adgang blir dine betalingskortopplysninger kryptert. Når vi har mottatt din bestilling, foretar vi en reservasjon på ditt betalingsmiddel for å sikre at det finnes tilstrekkelig midler til å dekke kjøpesummen og fullføre transaksjonen. Hvis reservasjon ikke kan foretas, forbeholder vi oss retten til å kansellere bestillingen. Du vil motta informasjon om slik eventuell kansellering.

Hvis du bruker betalingskort eller direktebank som betalingsmetode, blir du belastet når vi bekrefter din ordre og levering er iverksatt hos oss. Dette gjelder også ved forhåndsbestilling av produkter som blir tilgjengelig fram i tid eller har en ubekreftet leveringsdato.

Dersom du mottar tilbud om finansiering som betalingsmåte, vil kontrakt med vilkår signeres elektronisk av deg under betalingsprosessen. Dette er en avtale mellom deg og vår finansieringspartner. Kontohaver er innforstått med at kontoen belastes med renter av det til enhver tid utestående beløp, og at dette er kostnader som kommer i tillegg til det som vises i nettbutikkens ordreoversikt. Ved manglende innbetaling, belastes konto med forsinkelsesrente i h.h.t. lov om renter ved forsinket betaling m.m. av 17.12.76 nr. 100. Gebyr belastes i h.h.t. inkassoloven av 13.05.88 nr. 26.

4. Levering og forsinkelser

Levering av produktene skjer på den måten som er angitt på ordrebekreftelsen. Vi bærer risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse.

Dersom du har bestilt mer enn ett produkt kan det hende at du får produktene i separate forsendelser.

5. Reklamasjon

Etter at du har mottatt produktene, anbefaler vi at du så snart som mulig undersøker om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.
Dersom produktene har feil eller mangler kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves. BN fire A/S kan kreve å få reparere varen hvis det er umulig å skaffe en ny, for eksempel hvis varen ikke lenger blir produsert, eller at det medfører en urimelig kostnad. Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Dette må skje innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen eller mangelen. Du har likevel alltid minst to måneders reklamasjonsfrist. Vi anbefaler at reklamasjonen sendes oss skriftlig. Retten til å reklamere gjelder i fem år etter at du overtok produktet.

6. Angrerett

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angrerettengjelder for varer og for enkelte tjenester. Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir selger beskjed om at du vil benytte angreretten, primært ved å benytte mottatt angrerettskjema, eller skriftlig per brev, e-post, SMS med referanse til ordrenummer.Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides denne fristen til tolv måneder etter at varen er mottatt.
For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den. Alle produkter skal leveres tilbake til selger innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av deg.
BN fire A/S er forpliktet til å betale tilbake det du har betalt, inkludert porto for forsendelsen, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr, etc. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at selger mottar produktet fra deg eller henteseddel eller produktet er stilt til rådighet for BN fire A/S.
Produktet sendes tilbake til oss (med sporingsnummer) i originalemballasjen, sammen med angrerettskjema (som ligger vedlagt på ordrebekreftelsen du fikk på e-post).

7. Personopplysninger

Personvernerklæring finnes som eget dokument ved denne nettsiden.

8. Salgspant

Vi har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.

9. Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der du bor. Part i saken er BN fire A/S. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i ditt (kjøperens) verneting.

10. Aldersgrense

Man må være fylt 18 år for å handle ved denne nettbutikken.

11. Utførsel

Det kan ikke bestilles varer for levering utenfor Norges grenser i denne nettbutikken.

Last ned personvernerklæring her

Last ned angreskjema her